+13013839023 yumpy@sbcglobal.net

沃尔沃公布将来所有新车型将实此刻线长途进级(OTA)功效

yb体育app官方下载苹果版本 - 新版下载 2022-05-01

沃尔沃汽车公布将来所有新车型将实此刻线长途进级(OTA)功效,从而进一步巩固其在在线长途进级以及用户数字化体验范畴的领先职位地方 。不外!……中国及其他部门市场除了外…… 最新的在线长途进级技能将笼罩全世界34个市场的跨越19万辆沃尔沃汽车 ,这些车型都搭载了沃尔沃以及google结合开发的车载安卓操作体系(最新版本将进级到Android™ 11)。在车载运用功效方面,全世界沃尔沃汽车用户(除了中国及其他部门市场外)将可以经由过程google运用市肆得到全新运用步伐,包孕导航 、充电以及泊车运用等。

备注申明 :

u 将来的所有新车型指2023款的所有沃尔沃新车型 。

u 上述配置以及办事取决于各市场详细环境。

u 中国市场今朝搭载全新沃尔沃智能互接洽统的车型包孕: XC40纯电版、全新纯电C40、2022款沃尔沃XC60 、2022款沃尔沃S90及2022款沃尔沃V90 CC。

yb体育app官方下载苹果版本 - 新版下载

【读音】:

wò ěr wò qì chē gōng bù jiāng lái suǒ yǒu xīn chē xíng jiāng shí cǐ kè xiàn zhǎng tú jìn jí (OTA)gōng xiào ,cóng ér jìn yī bù gǒng gù qí zài zài xiàn zhǎng tú jìn jí yǐ jí yòng hù shù zì huà tǐ yàn fàn chóu de lǐng xiān zhí wèi dì fāng 。bú wài !……zhōng guó jí qí tā bù mén shì chǎng chú le wài …… zuì xīn de zài xiàn zhǎng tú jìn jí jì néng jiāng lóng zhào quán shì jiè 34gè shì chǎng de kuà yuè 19wàn liàng wò ěr wò qì chē ,zhè xiē chē xíng dōu dā zǎi le wò ěr wò yǐ jí googlejié hé kāi fā de chē zǎi ān zhuó cāo zuò tǐ xì (zuì xīn bǎn běn jiāng jìn jí dào Android™ 11)。zài chē zǎi yùn yòng gōng xiào fāng miàn ,quán shì jiè wò ěr wò qì chē yòng hù (chú le zhōng guó jí qí tā bù mén shì chǎng wài )jiāng kě yǐ jīng yóu guò chéng googleyùn yòng shì sì dé dào quán xīn yùn yòng bù fá ,bāo yùn dǎo háng 、chōng diàn yǐ jí bó chē yùn yòng děng 。

bèi zhù shēn míng :

u jiāng lái de suǒ yǒu xīn chē xíng zhǐ 2023kuǎn de suǒ yǒu wò ěr wò xīn chē xíng 。

u shàng shù pèi zhì yǐ jí bàn shì qǔ jué yú gè shì chǎng xiáng xì huán jìng 。

u zhōng guó shì chǎng jīn cháo dā zǎi quán xīn wò ěr wò zhì néng hù jiē qià tǒng de chē xíng bāo yùn : XC40chún diàn bǎn 、quán xīn chún diàn C40、2022kuǎn wò ěr wò XC60、2022kuǎn wò ěr wò S90jí 2022kuǎn wò ěr wò V90 CC。


上一篇:持续跑几个小时高速,苏息时要不要打开引擎盖,给策动机散热呢? 下一篇:智己L7破1分12秒94最快圈速!最速王子名副其实

评论